Oferujemy

wysoki poziom merytoryczny
i zaangażowanie w prowadzone sprawy

 

Prawo pracy

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo karne

Prawo rodzinne

Odszkodowania

Prawo pracy

Specjalizujemy  się w zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych prawników.

Prawo pracy, zawiera różnego rodzaju normy regulujące wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Nie zawsze te uregulowania są stosowane w rzeczywistości, co często prowadzi do konfliktów między stronami. W takiej sytuacji Kancelaria Prawna Meritum pomoże rozwiązać wszelkie spory.

W obliczu sporu sądowego oferujemy doradztwo prawne, nasz prawnik reprezentuje również przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników, w szczególności w procesach dotyczących:

Kancelaria Prawna Meritum oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy, m.in:

 • Dochodzenie roszczeń o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
 • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub o przywrócenie do pracy;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu, ochrony dóbr osobistych, dyskryminacji w zatrudnieniu;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy (m. in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników);
 • Prowadzenie spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji;
 • Doradztwo w zakresie praw przysługującym pracownicom w ciąży;
 • Pomoc przy wypowiadaniu umów o pracę;
 • Doradztwo prawne w sprawach nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy;
 • Sporządzanie informacji oraz opinii prawnych w kwestiach dotyczących prawa pracy.

Ponadto:

 • Przygotowujemy projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • Nasz radca prawny doradza w zakresie zwolnień grupowych, opiniujemy również układy zbiorowe pracy, przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych;
 • Oferujemy porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części;
 • Bierzemy udział w negocjacjach oraz doradzamy w sporach ze związkami zawodowymi.

Napisz do nas:

  Kontakt:

  biuro@poradyprawne-kancelaria.pl

  Oddział w Łodzi:
  Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

  Oddział w Katowicach:
  Tel. +48 537 893 333

  Gdzie nas szukać w Łodzi?

  Gdzie nas szukać w Katowicach?

  Adres kancelarii w Łodzi
  Al. Kościuszki 71 (parter)
  90-436 Łódź

  Kontakt
  Tel: +42 636 40 00 | +48 512 437 566
  biuro@poradyprawne-kancelaria.pl

  Adres kancelarii w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice

  Kontakt
  Tel: +48 537 893 333
  biuro@meritumodszkodowania.pl