Prawo karne

Sprawy z zakresu prawa karnego, wymagają szczególnej uwagi i dużego zaangażowania obrońcy.

Prawo Karne  zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary.

W zakres naszego działania wchodzi obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np. śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, postępowanie apelacyjne).

Na każdym etapie postępowania jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów.

Reprezentujemy również pokrzywdzonych i pomagamy w zagwarantowaniu i wyegzekwowaniu ich praw (np. składanie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem).

Usługi prawne Kancelarii polegają przede wszystkim na:

 • obronie podejrzanych i oskarżonych;
 • obronie obwinionych w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentowaniu pokrzywdzonych;
 • pomocy prawnej osobom zatrzymanym na prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu;
 • pomocy prawnej osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym;
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia;
 • sprawach o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;
 • sprawach o dozór elektroniczny;
 • sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • sprawach o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • sprawach o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności;
 • sprawach o zawieszenie postępowania wykonawczego.


P
R
O
M
O
C
J
A
x
30%
rabatu na porady
w zakresie prawa pracyakceptuję regulamin

 

Z kodem zgłoś się do nas mailowo lub telefonicznie