Zapewniamy

zaangażowanie w sprawy klientów

 

Prawo pracy

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo karne

Prawo rodzinne

Odszkodowania

Prawo karne

Sprawy z zakresu prawa karnego, wymagają szczególnej uwagi i dużego zaangażowania obrońcy.

Prawo Karne  zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary.

W zakres naszego działania wchodzi obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np. śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, postępowanie apelacyjne).

Na każdym etapie postępowania jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów.

Reprezentujemy również pokrzywdzonych i pomagamy w zagwarantowaniu i wyegzekwowaniu ich praw (np. składanie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem).

Usługi prawne Kancelarii polegają przede wszystkim na:

 • obronie podejrzanych i oskarżonych;
 • obronie obwinionych w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentowaniu pokrzywdzonych;
 • pomocy prawnej osobom zatrzymanym na prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu;
 • pomocy prawnej osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym;
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia;
 • sprawach o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;
 • sprawach o dozór elektroniczny;
 • sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • sprawach o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • sprawach o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności;
 • sprawach o zawieszenie postępowania wykonawczego.

  Napisz do nas:

   Kontakt:

   biuro@poradyprawne-kancelaria.pl

   Oddział w Łodzi:
   Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

   Oddział w Katowicach:
   Tel. +48 537 893 333

   Gdzie nas szukać w Łodzi?

   Gdzie nas szukać w Katowicach?

   Adres kancelarii w Łodzi
   Al. Kościuszki 71 (parter)
   90-436 Łódź

   Kontakt
   Tel: +42 636 40 00 | +48 512 437 566
   biuro@poradyprawne-kancelaria.pl

   Adres kancelarii w Katowicach
   ul. Mickiewicza 29
   40-085 Katowice

   Kontakt
   Tel: +48 537 893 333
   biuro@meritumodszkodowania.pl