Prawo cywilne

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Prawną Meritum na rzecz osób fizycznych obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, sporządzenie projektów umów i doradztwo w zakresie negocjacji umów, a także reprezentowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego.

Usługi prawne Kancelarii polegają przede wszystkim na prowadzeniu spraw:

 • o zapłatę należności;
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • o naruszenie dóbr osobistych;
 • windykacja należności;
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • sprawy konsumenckie;
 • dotyczące nieruchomości – ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów, ustanowienie służebności;
 • podział majątku;
 • sprawy eksmisyjne;
 • sprawy wieczystoksięgowe;
 • z zakresu prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego;
 • z zakresu międzynarodowego prawa cywilnego – uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych, postępowanie cywilne w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.


P
R
O
M
O
C
J
A
x
30%
rabatu na porady
w zakresie prawa pracyakceptuję regulamin

 

Z kodem zgłoś się do nas mailowo lub telefonicznie